CUNG CẤP RÈM NHỰA PVC NGĂN LẠNH

39.000 

Rèm nhựa PVC đã được sử dụng rất nhiều trong ngành thực phẩm với ứng dụng làm màn cửa PVC ngăn lạnh vô cùng đơn gian và hiệu quả, rèm nhựa đã góp phần cho ngành thực phẩm tiết kiệm được chi phí sản xuất cũng như giữ được nhiệt độ phù hợp với tiêu chuẩn trong ngành đông lạnh về bảo quản thực phẩm.