Sau khi lên đơn hàng, Alu Phương Nam sẽ vận chuyển đến quý khách bằng cách sau, tùy vào các trường hợp

1. Nhân viên Alu Phương Nam sẽ trực tiếp giao hàng đến quý khách

– Thời gian từ: 0-2 ngày

2. Liên kết với các đơn vị vận chuyển

– Thời gian từ 2-5 ngày