TRẦN NHỰA 60 VUÔNG

Tấm trần nhựa 60 vuông là loại sản phẩm trần nhựa lại nhẹ và dễ lắp đặt nên rất thuận lợi cho việc phối hợp đi hệ thống điện nước ngầm trong trần nhà.